Onderzoek

Vanuit de Universiteit Maastricht ontwikkelen we een beweegprogramma dat zich richt op de gezondheid van jongeren, op een andere manier dan tot nu toe is gedaan. Het is een programma voor middelbare scholen, met enerzijds in een deel van de lessen lichamelijke opvoeding aandacht voor krachtinspanningen, anderzijds in een deel van de mentorlessen aandacht voor de motivatie om te bewegen.

Om te kijken of het programma dat we aanbieden effectief is, voeren we een onderzoek uit op 13 middelbare scholen in Limburg. Een deel van deze scholen ontvangt de interventie (interventiescholen) en een deel zal het normale programma volgen (controlescholen). Na een jaar gaan we de interventiescholen en controlescholen met elkaar vergelijken om te zien of onze interventie daadwerkelijk gezondheidseffecten heeft.

Voor de start van het programma zullen op alle scholen metingen plaats vinden bij de leerlingen uit de eerste klassen. De metingen bestaan uit o.a. een krachtmeting, een conditiemeting, enkele (online) vragenlijsten, en een meting van de lichaamssamenstelling (huidplooimetingen en een meting waarbij de leerlingen een klein flesje water moeten drinken en twee keer urine moeten inleveren).

Op de interventiescholen gaan we gedurende ??n jaar (vanaf januari 2015) een deel van iedere gymles besteden aan krachtinspanningen. Daarnaast zal 1x per maand in ??n lesuur (buiten de gymles om) extra aandacht besteed worden aan de motivatie en het beweeggedrag van de jongeren. Daarnaast zullen de jongeren 1x per maand een huiswerkopdracht krijgen die ze thuis via deze website kunnen maken.

Tijdlijn