De motivatie om te bewegen

Vaak vinden jongeren activiteiten leuker als ze er goed in zijn. Elk kind heeft een andere voorkeur en aanleg en het vinden van de juiste sportmatch helpt ervoor te zorgen dat jongeren nog lang en met plezier blijven sporten. Door de motivatielessen binnen de Kracht van Kracht worden jongeren in hun eigen tempo begeleid in het vinden van hun eigen motivatie om actief te zijn. De motivatielessen zijn ontwikkeld met behulp van Intervention Mapping en zijn gebaseerd op motiverende gespreksvoering. Thema’s die aan bod komen zijn 1) zelf monitoren van fysieke activiteit, 2) evaluatie en terugkoppeling 3) belangrijkheid van sport en bewegen 4) diversiteit in bewegen/kwaliteiten 5) voor- en nadelen van fysieke activiteit en inactiviteit 6) welke sport past bij mij? 7) actie planning 8) Commitment en feedback, en 9) behoud van gedrag.

Ook handig om te weten

Weetje 1
Binnen de Kracht van Kracht vragen we docenten om ongeveer 30% van de gymles te besteden aan krachtinspanningen. Soms is dit een hele les, soms slechts een warming up. De exacte invulling bepaalt de docent! Daarnaast zijn er in totaal ongeveer 15 motivatielessen. De inhoud van deze lessen is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. De manier waarop deze lessen worden gegeven aan de leerlingen zullen we continu ontwikkelen met behulp van de docenten: alleen op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat zowel docent als leerling gemotiveerd blijven!

Weetje 2
Dennis van der Geest is mogelijk geen goede 100 meter sprinter en Churandy Martina zal niet de beste judoka zijn. Toch behoren ze beiden tot de beste ter wereld. Dit geldt ook voor je leerlingen: voor ieder kind kan er een andere sport zijn die past bij zijn of haar kwaliteiten.

Weetje 3
Is krachtsport voor ieder kind geschikt? Nee, maar dat geldt voor elke sport. Dus neem het mee in de overwegingen, zeker als een kind geen plezier lijkt te hebben in de meer mainstream sporten als voetbal, turnen, hockey of zwemmen.

Bezoek jouw portaal

Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat jongeren die het programma hebben uitgevoerd gezonder en meer fysiek actief zijn in vergelijking met jongeren die het programma niet uitvoeren. Het programma is echter alleen succesvol als zoveel mogelijk docenten Lichamelijk Opvoeding deelnemen aan het programma en meedenken over hoe we het programma kunnen blijven verbeteren. Help jij ook mee?