Als docent Lichamelijk Opvoeding ben je….

… de ambassadeur van bewegen. Het is jouw taak om leerlingen te enthousiasmeren om te bewegen en sporten. Je maakt leerlingen bewust van hun gezondheid, je laat een grote variëteit aan sporten en activiteiten zien, en creëert een veilige omgeving waarin leerlingen op hun eigen niveau succesbelevingen kunnen ervaren. Het programma “De Kracht van Kracht” ondersteunt je hierbij.

De Kracht van Kracht moet niet gezien worden als een ‘extra taak voor de gymdocent’. Sterker nog: de gymdocent heeft alles in huis om zich de filosofie achter de Kracht van Kracht eigen te maken en beter te maken! Met jullie hulp, tips en ideeën voor de juiste krachtoefeningen worden we samen alleen maar sterker en gezonder!

De krachtoefeningen in de Kracht van Kracht

Je hebt als docent lichamelijke opvoeding waarschijnlijk veel goede ideeën over de manieren waarop je krachtoefeningen in jouw lessen kunt verwerken. Denk aan verschillende krachtcircuits, bootcamps, crossfit, stoeivormen, maar ook allerlei soorten spelvormen waarin krachtelementen terugkomen. Enkele belangrijke aandachtspunten, naast veiligheid onder toeziend oog van de gymdocent, om ook voor jongeren met overgewicht het maximale uit de gymles te halen, zijn:

  1. Jongeren met overgewicht zijn minder goed in krachtoefeningen waarbij het eigen lichaamsgewicht een rol speelt, zoals touwklimmen en push ups. Net zoals bij oefeningen waarbij het uithoudingsvermogen een belangrijke rol speelt, hebben jongeren ook bij touwklimmen en push ups last van hun overgewicht. Kies daarom juist voor oefeningen waarbij het eigen lichaamsgewicht geen rol speelt. Dus kies in plaats van touwklimmen of push ups juist voor oefeningen of spellen waarbij gewichtjes, medicine ballen en elastische banden worden gebruikt, maar bijvoorbeeld ook zware matten, banken of andere elementen die al in de gymzaal aanwezig zijn. Met dit type krachtoefeningen doen jongeren met overgewicht succeservaringen op in de gymles, krijgen ze meer vertrouwen in hun eigen sportieve kunnen en kunnen zij sport als iets plezierigs gaan ervaren!
  2. Wederzijdse waardering van leerlingen met verschillende kwaliteiten is belangrijk. Wissel daarom bij voorkeur krachtoefeningen af met andere oefeningen waarop weer andere jongeren kunnen ‘uitblinken’. Zo houd je de gymles gebalanceerd en leuk voor iedereen.
  3. Jongeren zouden elkaars prestaties moeten leren waarderen op basis van elkaars kwaliteiten en niet op basis van gewicht. Bijvoorbeeld: touwtrekken is wel een krachtoefening, maar hier kunnen andere, lichtere jongeren zeggen “je wint alleen maar omdat je dik bent” in plaats van “je wint omdat je sterk bent”. Idealiter houd je ook hier rekening mee bij het kiezen van oefeningen.
  4. Alleen maar individuele krachtoefeningen doen, wordt snel saai voor jongeren, dus breng variatie aan en zoek ook hier naar (eerlijke) competitie elementen.
  5. Aansluitend op de voorgaande opmerking: competitie is leuk, maar leer jongeren ook om zichzelf niet te meten met anderen, maar zich vooral te richten op hun eigen vooruitgang. Iedereen is anders. In plaats van leerlingen een cijfer te geven op basis van hun prestatie ten opzichte van anderen, is het goed om leerlingen regelmatig te wijzen op hun individuele groei.